Nieuw! Documenten bij Elektronische Bankafschriften opslaan

Vanaf deze versie is het mogelijk om documenten bij elektronische bankafschriften vast te leggen. De documenten kunnen in de functie Elektronische Bankafschriften (MAFSCH) en op dezelfde manier als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd.

Goed om te weten: De upload-actie en de shortcuts Documenten en Documentmappen worden zichtbaar zodra er een (nieuwe) documentenmap (MBDMAP) aan de entiteit Elektronisch bankafschrift is gekoppeld en de ingelogde gebruiker voor deze map is geautoriseerd. Daarnaast kan het handig zijn om ook de entiteit Boekstuk aan de map te koppelen, zodat een document ook te raadplegen is als een bankafschrift is verwerkt, bijvoorbeeld via het Algemeen Boekingsprogramma (MALGBK).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.04