Nieuwe functie ‘Verwerken Verplaatsingen naar Google Drive’

Is het verplaatsen van documenten naar Google Drive niet helemaal gelukt en/of zijn de bestanden nog niet zichtbaar in Google Drive? Dan kunt u het verplaatsen nogmaals in gang zetten c.q. alsnog laten afronden met de nieuwe functie Verwerken Verplaatsingen naar Google Drive (VGODRV).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.08