Hyperlink naar artikelpagina webwinkel

Het is mogelijk om de detailpagina van een artikel in de webwinkel rechtstreeks via een hyperlink te openen. De hyperlink kan bijvoorbeeld worden gebruikt op een externe site of in een e-mail, zodat personen direct naar een artikelpagina worden geleid. De hyperlink van een artikel kunt u in de functie Artikelen (MARTIK) in het formulier met artikelgegevens inzien (veld ‘Webwinkel URL’).

In deze versie kunt u deze hyperlink ook in de browser met artikelen toevoegen, zodat u op een eenvoudige manier de hyperlinks van meerdere artikelen kunt raadplegen en exporteren.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.09