Complexiteitseisen voor wachtwoorden uitgebreid

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kun je met de instelling Complexiteitseisen in wachtwoorden afdwingen (in het onderdeel Wachtwoorden) instellen dat het wachtwoord van gebruikers moet voldoen aan extra eisen.

Om je omgeving nog beter te beveiligen, is deze complexiteitscontrole uitgebreid. Met deze instelling wordt voortaan afgedwongen dat een wachtwoord van een gebruiker:

  • Een of meerdere hoofdletters bevat
  • Een of meerdere kleine letters bevat
  • Een of meerdere nummers bevat
  • Een of meerdere speciale tekens bevat, zoals !@#$%^&*_-+=`|()[]:;”‘<>,.?/ (nieuw)

Voor een goede beveiliging van de omgeving raden we aan om altijd sterke wachtwoorden af te dwingen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 20.0.03