Koppeling met Tripolis uitgebreid

AllSolutions biedt de mogelijkheid om mailinggegevens te koppelen aan het e-mail-marketingpakket Tripolis Dialogue. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de opgeslagen CRM-gegevens in AllSolutions grote aantallen gepersonaliseerde en geïndividualiseerde e-mailberichten te maken, te versturen en de resultaten daarvan vast te leggen in gedetailleerde rapportages.

In deze versie is de koppeling met Tripolis geschikt gemaakt voor het uitvoeren van dynamische mailings en campagnes vanuit Tripolis. Hiertoe worden een aantal velden vanuit AllSolutions voortaan in een ander formaat aangeboden aan Tripolis. De velden Nummer, Geboortemaand, Geboortedag en Lidmaatschapsnummer worden voortaan als integer type naar Tripolis verstuurd. 

Goed om te weten: Om deze wijziging te effectueren is het nodig om na de upgrade de al eerder overgezette velden (in het ‘oude’ string formaat) uit de Tripolis-database (via het Setup tab) te verwijderen. (Eventueel kan Netexpo hierbij ondersteunen.) Dit doe je voordat je een nieuwe mailing-run vanuit AllSolutions naar Tripolis verstuurd. De gewijzigde velden komen dan in het juiste formaat in Tripolis terecht.

Daarnaast worden nu ook twee nieuwe velden van het type Date naar Tripolis overgezet: Geboortedatum (eejj-mm-dd) en Ingangsdatum lidmaatschap (eejj-mm-dd). Verder is voor de duidelijkheid en overzichtelijkheid ook het label van diverse velden die vanuit AllSolutions naar Tripolis worden geëxporteerd, aangepast.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.04