Versturen van signaleringse-mails bij opnieuw ter fiattering aanbieden van afgekeurde inkoopfacturen

Wanneer u inkoopfacturen ter fiattering aan uw medewerkers aanbiedt, kunt u hen via een automatische e-mailbericht erop attenderen dat er facturen ter fiattering voor hen klaar staan. Dit stelt u in in de Parameters Crediteuren (MKRPAR) in het onderdeel Inkoopfacturering met het veld Medewerkers in autorisatieroute mailen.

Vanaf deze versie verstuurt het systeem ook automatische signaleringse-mails wanneer afgekeurde inkoopfacturen opnieuw ter fiattering worden aangeboden. 

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.05