Omschrijving kolom rechts uitlijnen

Bij de Kolomindelingen (MKOLOM) is het mogelijk geworden om per kolom aan te geven of de omschrijving links (=standaard) of rechts op de financiële rapportage moet worden uitgelijnd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.03