Betalingsconditie voor creditfacturen verplaatst

In de Parameters Leden (MLEPAR) is in het onderdeel Facturering het veld Betalingsconditie creditfactuur aanwezig. Hiermee kunt u aangeven welke betalingsconditie u wilt gebruiken in geval van een creditfactuur. In deze versie is deze instelling verplaatst naar het onderdeel Creditnota’s in de Parameters Debiteuren (MDBPAR), zodat u deze instelling voortaan kunt gebruiken voor alle factuurstromen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.08