Bij importeren crediteuren direct IBAN-gegevens registreren

Met de functie Importeren Crediteurenbestand (VIMCRD) kunt u op basis van een ingevuld Excel-bestand nieuwe crediteuren aanmaken. In deze versie kunt u bij het inlezen van een nieuwe crediteur ook direct de IBAN-gegevens registreren. Het importsjabloon is met deze mogelijkheid uitgebreid. Op deze manier kunt u nieuwe crediteuren sneller aanmaken en hoeft u deze gegevens na het importeren niet meer handmatig toe te voegen. Wanneer u na de upgrade nieuwe crediteuren wilt gaan importeren raden wij u aan eerst een nieuw importsjabloon uit het systeem te downloaden.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.07