Nieuwe status cursusdeelnemers toegevoegd

Bij de Cursussen (MCURSU) kunt u aangeven of het mogelijk moet zijn om deelnemers op de wachtlijst te plaatsen. U kunt hiervoor de status bij de deelnemer op ‘Wachtlijst’ zetten. In de praktijk komt het voor dat personen zich op een later moment uitschrijven voor de wachtlijst. Hiervoor is bij de deelnemer de nieuwe status ‘Geannuleerd van wachtlijst’ toegevoegd.

Met de functie Mailing-runs (MMAILP) kunt u onder andere een mailing doen naar de deelnemers van een cursus. Hierbij is het mogelijk om deelnemers te selecteren op basis van de status. De nieuwe status is als selectiemogelijkheid toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.13