Normjaartaken met 2 decimalen vastleggen

De functie Informatie Normjaartaken Medewerkers (INTJMW) geeft inzicht in de vastgelegde normjaartaken van medewerkers. Vanaf deze versie wordt het aantal uur hier voortaan met 2 decimalen vastgelegd (voorheen was dit 1 decimaal). Op deze manier kun je de normjaartaak nauwkeuriger registreren. Daarnaast zorgt dit voor een betere aansluiting tussen de normjaartaak en de verlofbudgetten (die je al met 2 decimalen kunt registreren).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.09