Journaalposten inlezen uitgebreid (bij gebruik van de NGO-module)

Met de functie Inlezen interface Grootboek (VASCII) kun je grootboekmutaties (journaalposten) importeren. In deze versie is het mogelijk om ook journaalposten in te lezen voor kasboeken waarbij het veld Begin- en eindsaldo niet tonen bij boeken is geactiveerd.

De geïmporteerde gegevens kun je inzien en controleren met de functie Informatie Interface Grootboek (IASCII). Hierna verwerk je de boekingen met de functie Verwerken Interface Grootboek (VEXTVE). Hierbij worden overigens dezelfde controles uitgevoerd als bij boekingen die handmatig worden ingevoerd en verwerkt.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.12