Signalering op versturen alle e-mails naar één e-mailadres toegevoegd

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) is onder het kopje Mailen het veld Alle e-mail doorsturen naar beschikbaar. In dit veld kunt u een e-mailadres opgeven waarnaar alle e-mails vanuit het systeem moeten worden verzonden. Alle e-mails worden dan automatisch alléén naar dit e-mailadres verstuurd. Met deze instelling kunt u in uw test- en acceptatieomgevingen voorkomen dat e-mails daadwerkelijk naar derden worden verstuurd.

Vanaf deze versie ontvangt u bij het inloggen een signalering wanneer deze instelling actief is. Op deze manier is gelijk duidelijk dat alle e-mails uit de omgeving naar een specifiek e-mailadres worden verstuurd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.19