Incasseerbaarstelling in status terugzetten

In de browser met Incasseerbaarstellingen (MBBSAI) is de actie Incasseerbaarstelling na aanmaken incassobestand in status terugzetten toegevoegd. Deze actie kunt u gebruiken wanneer het incassobestand is geweigerd door de bank. De status van de incasseerbaarstelling wordt teruggezet naar ‘Gefiatteerd’. Hierna kunt u wijzigingen aanbrengen in de incasseerbaargestelde posten (incasseerbaarstelling wel eerst defiatteren). Vervolgens kunt u de incasseerbaarstelling opnieuw fiatteren en een nieuw incassobestand aanmaken.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.14