Creditering factuurmutaties verbeterd

Met de functie Crediteren Factuurmutaties (MCREDI) is het mogelijk om een of meerdere factuurregels te crediteren. U kunt hiervoor de in de browser met factuurregels de actie Geselecteerde factuurregels crediteren gebruiken. Voor de duidelijkheid is in deze browser de kolom ‘Gecrediteerd’ (ja/nee) toegevoegd, zodat nu direct zichtbaar is welke factuurmutaties zijn gecrediteerd. De nieuwe kolom wordt automatisch in de standaard weergaven opgenomen. Heeft u in deze functie eigen weergaven aangemaakt, dan kunt u deze nieuwe kolom zelf aan uw weergaven toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.16