IBAN en BIC op incassomachtiging afdrukken

In het selectiescherm van de functie Afdrukken Incassomachtigingen Debiteuren (PAIMCH) kunt u vanaf deze versie aangeven of u het IBAN-nummer en de BIC-code van de debiteur op de incassomachtiging wilt afdrukken. Wanneer de IBAN en/of BIC van de debiteur (nog) niet bekend zijn (of wanneer u niet hiervoor kiest), dan worden bij de IBAN en BIC velden op het formulier puntjes afgedrukt om de klant de gelegenheid te geven deze in te vullen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.07