Vereenvoudiging SEPA-incasso’s per 20 november 2016 (SEPA Direct Debit)

Met ingang van 20 november 2016 worden de Europese richtlijnen voor SEPA-incasso’s aangepast. Zo vervalt het onderscheid tussen de ‘eerste’ en ‘volgende’ incasso in een reeks. Dat geldt zowel voor de standaard Europese incasso (Core) als de zakelijke Europese (B2B) incasso. Alle doorlopende incasso’s kunt u dan aanleveren als type ‘volgend’ (RCUR).

Daarnaast gaat de termijn voor het insturen van alle standaard Europese (Core) incasso’s voor alle incassotypes terug naar één werkdag (D-1). In de praktijk kan het echter zijn dat de bank vereist dat u het een dag eerder aanlevert (net als nu). Dat geldt voor zowel de doorlopende als de eenmalige incasso.

Afwijkende invoerdatum banken

In de praktijk blijkt echter dat niet alle banken de datum van 20 november aanhouden. De Rabobank bijvoorbeeld voert de wijzigingen pas per 1 januari 2017 door voor haar klanten. En daarnaast houdt de Rabobank 2 werkdagen voor de aanlevering aan in plaats van 1 dag. Wanneer u werkt met incasso’s raden wij u dan ook aan bij uw bank te informeren hoe deze met de vereenvoudiging van de incassorichtlijnen omgaat.

Flexibele instelling toegevoegd

Gezien bovenstaande is ervoor gekozen om een flexibele instelling in de functie Banken (Euro-betalingen binnen SEPA-Zone) (MBNKST) toe te voegen. In het onderdeel Automatische incasso – SEPA is de checkbox SEPA-wijzigingen per 20-11-2016 effectueren toegevoegd.

Let op! Bij de upgrade van uw productieomgeving wordt dit veld automatisch geactiveerd. Wanneer uw bank de wijzigingen pas later doorvoert, dan kunt u deze instelling zelf tijdelijk uitzetten en de checkbox later, per de ingangsdatum bij uw bank, weer activeren.

Met de nieuwe instelling wordt aangestuurd dat in incassobestanden die vanaf 20 november (of vanaf een latere datum) worden aangemaakt, geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen ‘eerste’ en ‘volgende’ incasso’s.

Opschonen systeem

De velden voor het bijhouden van eerste en volgende incasso-opdrachten blijven voorlopig nog in het systeem aanwezig, zoals bijvoorbeeld in de incassomachtiging die bij de debiteur is geregistreerd. Op termijn worden deze velden uit het systeem verwijderd. Dit kan echter pas worden doorgevoerd wanneer alle banken op de nieuwe werkwijze zijn overgegaan.

Wijzigen aanlevertermijn incasso’s

De wijziging in de aanlevertermijn van de incasso’s kunt u per de gewenste datum zelf doorvoeren in het veld Standaard Europees: minimum aantal werkdagen nodig voor uitvoering van een eerste/doorlopende opdracht (in het onderdeel Automatisch incasso – SEPA in de functie Banken – MBNKST). Dit kan overigens niet eerder dan 20 november om te voorkomen dat er per abuis incasso-opdrachten met een verkeerde aanlevertermijn ontstaan.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.07