Selectie op subafdeling toegevoegd

In de functies Overzicht Alerts Medewerkers (PALOVZ) en Signaleren Alerts naar Medewerkers (VALERT) is de selectiemogelijkheid ‘Vanaf – t/m subafdeling’ toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.11