Controle bij anonimiseren van debiteurgegevens uitgebreid

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In deze wet is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat je in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daarom vraagt. In versie 12.0.06 is in diverse browsers de actie Anonimiseren toegevoegd. Met deze actie kun je alle persoonsgebonden gegevens van een relatie verwijderen.

Bij gebruik van de actie worden een aantal controles uitgevoerd. Vanaf deze versie wordt ook gecontroleerd of de debiteur facturen jonger dan 7 jaar heeft, waarbij een andere hoofddebiteur is vastgelegd.

Let op! De actie kan niet worden teruggedraaid omdat de gegevens fysiek uit de database worden verwijderd!

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.07