Nieuw! Manurenstaat genereren/mailen

In de bouw is het gebruikelijk om de klant een overzicht te verstrekken waarop de bestede uren van een bepaalde opdracht staan vermeld, gespecificeerd per dag en per medewerker. Daarom is de nieuwe functie Genereren/Mailen Manurenstaat (VMUSBV) toegevoegd. Daarnaast is deze optie ook als actie bij de bemand verhuurorder (MORDER) beschikbaar. Zo kun je ook rechtstreeks vanuit de order snel en gemakkelijk de manurenstaat afdrukken. En hierbij kun je de manurenstaat ook direct mailen naar de contactpersoon die bij de order is vastgelegd.

Voor het genereren van de manurenstaat is in de functie Formulieren (MFORMC) een nieuwe stroom toegevoegd: ‘lmbv’ – Manurenstaat, waaraan het nieuwe sjabloon 0760 – Manurenstaat (bemand verhuur) in de functie AUTO-sjablonen (MFORMA) is gekoppeld. Als je van deze functionaliteit gebruik wilt maken, kun je dit sjabloon aanpassen aan je eigen huisstijl. Je vaste consultant kan je hierbij eventueel ondersteunen.

Op de manurenstaat worden alle Ordermutaties met de componentsoort Activiteit van de geselecteerde order(s) op het document afgedrukt. Bij de ordermutaties is het veld Afgedrukt op manurenstaat toegevoegd zodat je inzicht hebt welke gegevens al zijn afgedrukt en verstuurd.

Het is ook mogelijk om een herafdruk te doen van de manurenstaat. Als je deze optie aanvinkt, dan worden alle ordermutaties binnen de selectie op de manurenstaat afgedrukt. (Zo niet, dan worden dus alleen de nieuwe ordermutaties afgedrukt. Met andere woorden, de mutaties die nog niet eerder in een manurenstaat zijn afgedrukt.)

Verder is het mogelijk om de manurenstaat automatisch als bijlage bij de factuur te laten bijsluiten. Bij de Debiteuren (MDEBST) kun je dit vastleggen in het onderdeel Materieelverhuur via de dual-list viewer Formulieren die als factuurbijlage worden meegestuurd. (De documenttypen die je wilt laten meesturen, verplaats je met de pijltjestoetsen naar de ‘geselecteerd’ box aan de rechterkant.)

Let op! Op de manurenstaat kan het BSN-nummer van de medewerker worden afgedrukt. Als je dit gaat gebruiken, zul je dit in het kader van de AVG onder andere moeten vastleggen in de verwerkersovereenkomst. Neem in dat geval contact op met je accountmanager.

Deze informatie behoort tot de volgende release: AllSolutions winterrelease - 22.0.01