Betalingsconditie voor creditfacturen vastleggen

Bij de Parameters Leden (MLEPAR) is in het onderdeel Facturering het veld Betalingsconditie creditfactuur toegevoegd. Hiermee kunt u een betalingsconditie voor creditfacturen vastleggen. Deze betalingsconditie wordt dan in plaats van de betalingsconditie van de debiteur gebruikt. Hiermee kunt u op de creditfactuur een aparte, aangepaste (factuur)tekst laten afdrukken, die specifiek is toegespitst op de creditering.

De betalingsconditie zelf maakt u aan in de functie Betalingscondities (MBETKN).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.18