Uren app voor directe projecturen (AllSolutions11)

In AllSolutions11 is een uren app (MURAPP) beschikbaar voor de urenregistratie, waarmee uw (externe) medewerkers voortaan gemakkelijk hun directe projecturen (onderweg) via hun mobiele apparaat kunnen invoeren. En hiervoor hoeven uw medewerkers geen separate app te downloaden.

Hoe werkt het?

De gebruiker selecteert eerst de debiteur van het project en klikt dan onder in het scherm op Naar invoeren uren.

In het vervolgscherm selecteert de gebruiker vervolgens de bijbehorende projectgegevens en vult zijn uren in, eventueel met opmerking. Is er bij de gekozen debiteur maar één project actief, dan worden de bijbehorende projectgegevens direct in het scherm ingevuld.

Weekstaat compleet maken en gereed melden

Het gaat hier op dit moment alleen om het invoeren van directe uren op Projecten. Via de urenregistratie kan de gebruiker de weekstaat vervolgens aanvullen met de overige uren en de weekstaat indienen door deze gereed te melden.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.01