(Basis)selecties bij mailing-run uitgebreid

Met de functie Mailing-runs (MMAILP) kunt u een mailing versturen aan een geselecteerde groep relaties. Hierbij kunt u met de actie Basisselecties aangeven op welke criteria u de relaties wilt selecteren. In deze versie is er in de basisselecties per selectiemogelijkheid een nieuw veld toegevoegd, waarin u kunt aangeven of u een ‘Vanaf – t/m selectie’ of ‘Specifieke selectie’ wilt gebruiken. Wanneer u voor een specifieke selectie kiest, wordt een aanvullend veld in het scherm getoond waarin u de specifieke selectie kunt maken. De waarden waarop u wilt selecteren, verplaatst u naar rechts in het scherm. Zo kunt u nu bijvoorbeeld aangeven dat u de relaties uit relatiegroep 1, 3 en 5 wilt selecteren en niet de relaties uit relatiegroep 2 en 4.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.16