Configuratie in werkorder wijzigen totdat er wordt verantwoord

Bij de Werkorders (MWORDE) is het voortaan mogelijk om het veld Configuratie (ww24.objnr) in het onderdeel Identificatie te wijzigen totdat er op de werkorder wordt verantwoord (status = 29). Voorheen stond dit veld na het aanmaken van de werkorder direct ‘dicht’. In de praktijk komt het echter voor dat tijdens het aanmaken van een werkorder nog niet bekend is om welke machine het gaat. Dit geeft je de mogelijkheid om deze gegevens in een later stadium nog toe te voegen of een per abuis verkeerde invoer te corrigeren.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.02