Hulpvragen uitgebreid

Om de individuele belangenbehartiging van leden (relaties) beter te kunnen ondersteunen, zijn er onlangs binnen de submodule Dossiers diverse uitbreidingen doorgevoerd. Met de functie Hulpvragen (MHULPV) is het mogelijk om de hulpvragen van leden (relaties) te registreren, te onderhouden en de afhandeling hiervan te bewaken.

In deze versie is het mogelijk geworden om bij een hulpvraag de volgende gegevens vast te leggen: aantekeningen, telefoonnotities, acties en bezoekrapporten. In verband hiermee zijn er diverse shortcuts aan de browser met hulpvragen toegevoegd.

Daarnaast kan bij een hulpvraag in het formulier een ‘Probleemnummer’ worden opgegeven. Op basis van het probleemnummer kan de ‘Oplossingsomschrijving’ automatisch worden bepaald. Met de nieuwe functie Problemen Hulpvragen (MKENBH) kan de betreffende algemene tabel worden onderhouden.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.03