Werking correctie op bedrag offerte bij ingebruikname AllSolutions aangepast (NGO)

In versie 20.0.01 is bij de Offertes (MOFFER) het veld Correctiebedrag jaarverdeling toegevoegd waarin je een correctie op het offertebedrag kunt doen. In de praktijk komt het namelijk voor dat er een lager bedrag moet worden verdeeld dan in de offerte is opgenomen. Bijvoorbeeld bij het overgaan van een ander systeem naar AllSolutions. Een deel van de offerte is dan in het vorige systeem al verdeeld.

Op basis van feedback vanuit de NGO’s is de werking van een correctie in de huidige versie iets aangepast. Het veld Correctiebedrag jaarverdeling is gewijzigd in Correctiebedrag. Bij de jaarverdeling (via de shortcut) wordt dan niet meer naar deze correctie gekeken. Wel wordt het correctiebedrag doorgerekend in de weergave van de Offertes. Voor een duidelijk inzicht in de eventuele correctie zijn de volgende nieuwe kolommen toegevoegd:

  • Te verdelen bedrag (in valuta)
  • Verdeeld bedrag (in valuta)
  • Nog te verdelen bedrag (in valuta)
  • Te verdelen bedrag (in basisvaluta)
  • Verdeeld bedrag (in basisvaluta)
  • Nog te verdelen bedrag (in basisvaluta)

Na de upgrade kun je de nieuwe kolommen zelf aan de weergave van je keuze toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 20.0.02