Historie betaalbaarstellingen kunnen raadplegen

Vanaf deze versie wordt in de functie Betaalbaarstellen Betaaladvies (Euro-betalingen binnen SEPA-zone) (MBSTAB) de historie bewaard. Voortaan kunt u hier ook de verwerkte betaalbaarstellingen raadplegen, inclusief de bijbehorende betaalbaargestelde posten. Dit geldt overigens alleen voor betaalbaarstellingen die u na de upgrade verwerkt. De historie van eerder verwerkte betaalbaarstellingen is niet beschikbaar. De werking is hiermee gelijk getrokken aan de automatische incasso waar het al langer mogelijk is de historie van incasseerbaarstellingen te raadplegen.

De in het scherm aanwezige filters op ‘Gefiatteerd’ en ‘Bestand aangemaakt’ zijn samengevoegd tot één filter op ‘Status’ met de waarden ‘Niet gefiatteerd’, ‘Gefiatteerd’, ‘Bestand aangemaakt’ en ‘Verwerkt’.

Verder kunt u nu met de functie Specificatie Verzonden Euro-betalingen (binnen SEPA-Zone) (PSPECS) ook achteraf nog een specificatie afdrukken van de posten die in het betaalbestand waren opgenomen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.10