Veld ‘Normjaartaak medewerkers automatisch bepalen bij opslaan’ toegevoegd

De functie Planningsjaren (MPLNJR) speelt een rol in de HRM-module. Voor een planningsjaar kunt u (per arbeidscontractsoort) onder meer de normjaartaak vastleggen. In het formulier van de arbeidscontractsoort is het veld Normjaartaak medewerkers automatisch bepalen bij opslaan toegevoegd. Wordt de periode van het planningsjaar bepaald op basis van de wekentabel? Dan wordt de normjaartaak op basis van het aantal weken in het planningsjaar en de normweektaak berekend. Wordt het planningsjaar bepaald op basis van een kalenderjaar? Dan wordt de normjaartaak berekend op basis van het aantal werkdagen in het planningsjaar en het gemiddelde aantal uren per dag bij een vijfdaagse werkweek (van maandag tot en met vrijdag). Wanneer u de normjaartaak niet automatisch laat bepalen, kunt u de normjaartaak handmatig invullen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.07