Tekstopmaak uitgebreid in featurepagina, detailpagina (webwinkel)artikel en cursus

Sinds versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikbordberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden:

  • Cursief: tekst tussen asterisken zetten: *voorbeeld*
  • Accentueren: tekst tussen twee asterisken zetten: **voorbeeld**
  • Accentueren en cursief: tekst tussen drie asterisken zetten: ***voorbeeld***
  • Opsomming: regel beginnen met een streepje (‘-‘) of asterisk (‘*’) gevolgd door een spatie
  • Genummerde lijst: regel beginnen met een getal gevolgd door een punt en een spatie

Deze manier van tekstopmaak is vanaf nu niet alleen in het prikbord mogelijk. U kunt deze gemakkelijke opmaak voortaan ook gebruiken in de teksten op een featurepagina (MPAGIN), de pagina met het privacy statement (MZZPAR), de detailpagina van een webwinkelartikel (MARTIK) en de detailpagina van een cursus waarvoor online kan worden aangemeld (MCURSU).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.14