Verbeterde matching verzamelbetalingen van debiteuren in elektronische bankafschriften

In deze versie is de automatische matching van verzamelbetalingen (van debiteuren) binnen de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) verbeterd. Het gaat dan om transactieregels die betrekking hebben op meerdere facturen, waarbij in de betalingsspecificatie de factuurnummers van de betaalde posten worden vermeld. Voorheen werd er maar één factuur aan de transactieregel gekoppeld, terwijl nu alle facturen zoals vermeld in de betalingsspecificatie worden gekoppeld. Voorwaarde is uiteraard wel dat het transactiebedrag overeenkomt met het totale openstaande saldo van de betreffende facturen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.22