NGO-module: Koppeling met ProMEva uitgebreid

Vanaf versie 12.0.05 is AllSolutions uitgebreid met een nieuwe submodule voor non-gouvernementele organisaties oftewel NGO’s. De nieuwe submodule biedt de mogelijkheid om de fundtoekenning van een NGO volledig te registreren en te administreren binnen de projectadministratie, inclusief betrokken donoren en partners. Daarnaast biedt de module een koppeling met ProMEva. Via de koppeling wordt een groot aantal projectgegevens vanuit AllSolutions met ProMEva gedeeld.

In deze versie zijn in de Parameters Projecten (MPRPAR) in het onderdeel IATI/ProMEva de velden Betalingen aan IATI doorgeven als, Registratie ‘In Kind’, Relatie voor ‘In Kind’ bijdragen en Betalingsconditie verplichtingen partner toegevoegd. Met deze velden kun je instellen op welke manier je deze projectgegevens via de koppeling met ProMEva wilt delen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.07