Goedkeuren registratie inkoopfacturen

In de browsers met Inkoopfacturen (MINFKT) en Gescande Inkoopfacturen (MSCINK) is de actie (De)fiatteren hernoemd naar Wel/niet goedkeuren registratie. De status ‘Gefiatteerd’ is hierbij ook gewijzigd in ‘Goedgekeurd’. Op deze manier wordt verwarring voorkomen met het fiatteren van de inkoopfactuur door de personen in de autorisatieroute.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.14