Bedrijfscode van nieuw bedrijf zelf bepalen

In AllSolutions kun je meerdere bedrijven vastleggen. Standaard worden de relaties, debiteuren, crediteuren (en medewerkers) centraal opgeslagen. Dat betekent dat alle bedrijven van hetzelfde centrale bestand gebruik maken. Hiermee zijn de vastgelegde relatie-, debiteur- en crediteurgegevens standaard voor alle bedrijven van toepassing.

In bepaalde gevallen is het wenselijk om (een deel van) deze gegevens per bedrijf vast te leggen. In AllSolutions heb je dan de keuze uit twee mogelijkheden (een combinatie is niet toegestaan):

  • Werken met bedrijfsgroepen (MBDGRP) gegevens, waarbij je (een deel van) de gegevens apart vastlegt per relatie, debiteur en crediteur.
  • Gegevens volledig apart per bedrijf vast te leggen. Elk bedrijf heeft in dit geval een eigen relatie-, debiteur-, crediteur- en medewerkersbestand dat alleen vanuit dat bedrijf toegankelijk is.

Wanneer je van deze functionaliteiten gebruik wilt maken, zal dit altijd in samenwerking met AllSolutions moeten worden geactiveerd. In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kun je in het onderdeel Registratie over bedrijven heen inzien of een van deze opties is geactiveerd.

Als optie 2 in je omgeving is geactiveerd komt vanaf deze versie in de Bedrijven/Afdelingen (MBDRAF) het veld Bedrijfscode relaties, debiteuren en crediteuren naar voren. Dit veld wordt alleen getoond als optie 2 in je omgeving is geactiveerd. Als je in je omgeving een nieuw bedrijf toevoegt, kun je zelf de bedrijfscode kiezen waaronder dit bedrijf de eigen set van relaties, debiteuren en crediteuren registreert. Of ervoor kiezen om het bestand te delen met andere bedrijven.

Zo kun je bijvoorbeeld bedrijf 1 en bedrijf 2 in bedrijfscode X laten werken en bedrijf 3 in bedrijfscode Y. Er zijn dan dus twee relatiebestanden (en debiteuren/crediteuren) die gebruikt worden door 3 bedrijven.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.12