Elektronische aangifte belastingdienst 2015

Sinds 2014 is de Belastingdienst over op Standard Business Reporting (SBR) voor de btw-aangifte en de opgaaf ICP. Dit betekent dat wanneer u elektronisch aangifte doet met AllSolutions, u de btw aangifte en de opgaaf ICP over 2014 en latere jaren via Digipoort aanlevert. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/sbr.

Vanaf 2015 zijn de digitale belastingaangiftes aangepast; deze vereisen dan een iets andere inhoud dan die van 2014. Daarom is de AllSolutions software zo aangepast dat u bij de belastingnummers kunt opgeven voor welk type/jaar u aangifte wilt doen. In de functie Elektronische Aangifte Belastingdienst (MELAAN) kunt u de regels bewerken. Wanneer alle aangiftes voor 2014 zijn afgehandeld, kunt u het veld Type aanlevering omzetten naar SBR (2015).

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.15