Automatische creditering bij facturering op basis van werkelijk gebruik toegevoegd

Bij Contracten (MKONTR) kunt u op regelniveau met het veld ‘Bedragbepaling’ aangegeven op welke manier u wilt factureren. Hierbij kunt u onder andere kiezen voor facturering op basis van werkelijk gebruik. Bij de contractregel kan vervolgens de prijsstaffel worden vastgelegd. Maandelijks kan bij de factureringsregels het werkelijke aantal worden ingevoerd, waarbij het systeem automatisch op basis van de prijsstaffel het te factureren bedrag bepaalt.

Vanaf deze versie worden er bij het genereren van de factureringsregels ook automatisch regels aangemaakt voor eventuele crediteringen. Een creditering kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van het wijzigen van de contractperiode. Voorheen moest u de regels voor een creditering zelf berekenen en aanmaken.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.13