Per bedrijf instellen hoe je wilt omgaan met verplichtingen (bij gebruik ‘Bedrijfsgroepen’)

In AllSolutions kunnen meerdere bedrijven worden vastgelegd. Standaard kunnen de relaties, debiteuren, crediteuren (en medewerkers) centraal worden opgeslagen. Maar je kunt ook ervoor kiezen om te werken met bedrijfsgebonden gegevens waarbij je (een deel van) de gegevens apart vastlegt per relatie, debiteur en crediteur. Dit doe je door Bedrijfsgroepen (MBDOND) te definiëren, naar keuze per bedrijf of door meerdere bedrijven in één bedrijfsgroep onder te brengen.

Vanaf deze versie kun je in de Parameters Bedrijfsgroepen (MBDINS) aangeven hoe je met het Boeken met verplichtingen en Bestelbon elektronisch versturen wilt omgaan. Dit geeft je nu ook de mogelijkheid om per bedrijf of selectie van bedrijven verschillend met verplichtingen om te gaan.

Deze informatie behoort tot de volgende release: AllSolutions zomerrelease - 21.0.07