Nieuwe functie voor Auditfile Financieel (XAF)

Met de nieuwe functie Genereren Auditfile Financieel (VADFIN) kunt u een XML auditfile aanmaken, waarmee u de gegevens vanuit AllSolutions naar een ander softwarepakket kunt overbrengen. Bijvoorbeeld naar het jaarwerkpakket van de accountant en van daaruit naar het aangiftepakket van de belastingdienst. Per boekjaar wordt een overzicht gegenereerd van de historische mutaties van een of meerdere dagboeken en perioden. De mutaties worden voorzien van gegevens over de debiteur respectievelijk crediteur en het factuurnummer, wanneer de mutatie hierop betrekking heeft.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.11