Huurkosten direct vanuit de order naar projecten/werkorders verwerken

In de browser met Orders (MORDER) kunt u vanaf deze versie gebruik maken van de actie Huurkosten naar projecten en werkorders verwerken. Voorheen kon u deze kosten alleen met de functie Verwerken Verhuurkosten op Projecten/Werkorders (VVHKPW) verwerken. Deze actie is alleen van toepassing als de functionaliteit voor materieelverhuur in uw omgeving is geactiveerd.

Ook bij de balie-materieelverhuurorders kunt u voortaan de kosten direct door verwerken naar het project/werkorder.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.02