Online documentatie REST API toont ‘eigen’ labelnaam vrije velden

Via de REST API kun je ook de gegevens van vrije velden, die in een browser zijn gedefinieerd, ontsluiten, al dan niet met een ‘eigen’ labelnaam. Bij de Vrije Velden (MVVVLD) is hiervoor in het onderdeel Identificatie het veld REST API label beschikbaar. Dit veld wordt getoond als REST API in de omgeving is geactiveerd. Vanaf deze versie wordt een in dit veld opgegeven alternatieve naam ook in de gegenereerde online documentatie vermeld. 

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.07