Besturing: Aantal gepickte goederen automatisch bepalen

Bij de Parameters Verkopen (MVKPAR) is in het onderdeel Orders het nieuwe veld Aantal gepickt op picklijst initieel vullen toegevoegd. Hiermee stelt u in of u bij het genereren van de picklijsten het aantal gepickte goederen al automatisch wilt laten vullen met het aantal te picken goederen dat bij de order is vastgelegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.17