Wijze van matchen opgeven in matchregels

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) kunnen transactieregels op basis van matchregels automatisch worden gekoppeld. In de matchregels kun je aangeven hoe je de transactie wilt laten boeken, op basis van de trefwoorden in de betaalspecificatie of het betalingskenmerk van de transactie.

In deze versie is in de Matchregels (MMATCH) het veld Wijze van matchen aan het onderdeel Matching toegevoegd. Met dit veld kun je aangeven hoe je de matching wilt laten plaatsvinden. 

Voorheen was matching alleen mogelijk als alle trefwoorden in de specificatie of referentie van een transactieregel aanwezig waren. Nu kun je ook ervoor kiezen dat het voldoende is als één trefwoord in de transactieregel voorkomt om automatische matching mogelijk te maken. Zo heeft u meer invloed op de manier waarop transactieregels worden gekoppeld.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.04