Mailingselectie op kaderleden mogelijk

Vanaf deze versie is het mogelijk om in de functie Lidmaatschappen (MLEDEN) vast te leggen welke functies een lid bij welke kaderorganen heeft. Bij de Mailing-runs (MMAILP) kunt u op basis van deze gegevens een mailingselectie uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld een mailing genereren naar alle leden binnen een kaderorgaan, of een mailing naar een bepaalde functie (bijvoorbeeld: ‘voorzitters’) bij verschillende kaderorganen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.16