Filter aangepast bij betaalbaarstellen betaaladvies buiten SEPA-zone

In de functie Betaalbaarstellen Betaaladvies (Betalingen buiten SEPA-zone) (MAUTBB) zijn de filters op Gefiatteerd en Bestand aangemaakt vervangen door een filter op Status. De werking van dit filter is daarmee gelijkgetrokken aan het filter bij de Betaalbaarstellingen (Euro-betalingen binnen SEPA-zone)

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.02