Tekst instellen in bevestigingsscherm online inschrijving cursus

Het is mogelijk om het cursusaanbod op de website aan te bieden, waarbij relaties zich online kunnen inschrijven voor een cursus. De online aanmeldingen worden hierbij automatisch verwerkt in de cursusadministratie.

Vanaf deze versie kunt u bij de Parameters Projecten (MPRPAR) instellen welke tekst u wilt tonen op het bevestigingsscherm dat verschijnt nadat het aanmeldformulier is opgeslagen. U kunt hierbij onderscheid maken tussen een definitieve inschrijving en een deelnemer die op de wachtlijst is geplaatst.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.14