Beter inzicht in verzending elektronische factuur

Bij de diverse factureringsfuncties waarmee je definitieve facturen afdrukt, is ook een verwerkingsverslag beschikbaar. In dit verslag is een nieuwe kolom Status elektronische factuur toegevoegd. Dit geeft een beter inzicht in het verloop van de elektronische facturatie.

Elektronische facturen die rechtstreeks vanuit AllSolutions naar debiteuren worden verstuurd, worden direct bij het afdrukken per e-mail verzonden. In geval van elektronische facturering via eVerbinding is echter nog een extra handeling nodig. Deze laatste verstuur je met de functie Exporteren Elektronische Facturen naar eVerbinding (VEXEVB) pas daadwerkelijk naar eVerbinding. Door de aanpassing in het verwerkingsverslag is het nu duidelijk welke facturen al vanuit AllSolutions zijn verstuurd en welke nog via eVerbinding verstuurd moeten worden.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 12.0.02