Declaraties boeken op kostendrager mogelijk

Bij de Declaratiecodes (MDCLCD) is het veld Boeken op kostendrager toegevoegd. Hiermee kunt u instellen op welke manier u de kostendrager in de grootboekmutatie wilt laten bepalen. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden:

  • ‘Nee’ (geen kostendrager)
  • ‘Medewerker’ (zoals vastgelegd bij de thuisafdeling van de medewerker)
  • ‘Declaratie’

Als u voor de optie Declaratie kiest, geeft u bij de declaratiecode aan welke kostendragers van toepassing is. Wanneer er één kostendrager aan de declaratiecode is gekoppeld, hoeft de declarant bij de invoer van de declaratie de kostendrager niet handmatig op te geven. Als er bij de declaratiecode meerdere kostendragers zijn gekoppeld, dan geeft de declarant bij de declaratie aan welke kostendrager van toepassing is. Dit werkt dus hetzelfde als de invoer van de btw-code bij de declaratie.

Let op: Als bij de declaratie is ingesteld dat de kosten doorbelast worden op een project, wordt de kostendrager altijd op basis van het project bepaald (afhankelijk van de instellingen bij de Parameters Projecten (MPRPAR)). In dit geval kunt u bij de declaratie(code) geen kostendrager instellen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.02