Nieuw! Geldigheid wachtwoord per gebruiker(sprofiel) instelbaar

Vanaf deze versie kunt u per (verschillende typen) gebruikers instellen na hoeveel dagen het wachtwoord van een gebruiker verloopt. Hiervoor is bij de Gebruikersprofielen (MGBPRF) en de Gebruikers (MGEBRU) in het onderdeel ‘Beveiliging’ het veld ‘Aantal dagen dat nieuwe wachtwoord geldig is’ toegevoegd. Hierdoor kunt u nu bijvoorbeeld voor uw interne gebruikers een strenger wachtwoordbeleid aanhouden dan voor uw externe gebruikers. Externe gebruikers hebben meestal een beperkte autorisatie en loggen minder vaak in het systeem in. Zodra het wachtwoord van een gebruiker is verlopen, komt deze bij de eerstvolgende inlog automatisch in het scherm voor het instellen van een nieuw wachtwoord.

Hiermee is in de Parameters AllSolutions (MZZPAR) het veld waarin voorheen de geldigheidsduur van het wachtwoord voor alle gebruikers centraal werd ingesteld, komen te vervallen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.22