Alle elektronisch verstuurde documenten als pdf-bestand gearchiveerd

Het systeem biedt u de mogelijkheid om bepaalde documenten automatisch elektronisch te verzenden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen, aanmaningen/rekeningoverzichten, order-/huurbevestigingen, betalingsspecificaties, cursusbevestigingen en –uitnodigingen en inkoopopdrachten. Deze documenten worden in pdf-formaat verzonden.

Vanaf deze versie worden alle elektronisch verzonden documenten ook automatisch als pdf-bestand opgeslagen in het documentenarchief. Voorheen gebeurde dit alleen bij elektronische facturen en werden de andere elektronisch verzonden documenten als Word-bestand opgeslagen.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 10.0.23