Mailings naar Tripolis overzetten verbeterd

AllSolutions biedt u de mogelijkheid om mailinggegevens uit AllSolutions te koppelen aan het e-mail-marketing pakket Tripolis Dialogue. Hierdoor is het mogelijk om op basis van de opgeslagen CRM-gegevens in AllSolutions grote aantallen gepersonaliseerde en geïndividualiseerde e-mailberichten te maken, te versturen en de resultaten daarvan vast te leggen in gedetailleerde rapportages. 

In deze versie zijn een aantal technische verbeteringen doorgevoerd om ook grote mailings naar Tripolis te kunnen overzetten.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.09