Mailings: Nieuwe selectiemogelijkheden toegevoegd

Vanuit AllSolutions kunt u mailings aan uw relaties versturen, zowel per brief als per e-mail. In de functie Mailing-runs (MMAILP) maakt u een mailing-run aan en geeft u aan op basis van welke selectiecriteria u de relaties wilt selecteren.

In deze versie zijn diverse nieuwe basisselecties toegevoegd, onder andere op samenwerkingsverband, SBI-code, organisatiestructuur (concern, afdeling en subafdeling) en geboortedatum.

Deze informatie behoort tot de volgende release: 11.0.07